Polyfunkční budova „LINE“ - Vítězné náměstí, Dejvice

Vítězné náměstí - Polyfunkční budova „LINE“

Polyfunkční budova „LINE“ (označovaná také jako Lední medvěd) bude umístěna na Vítězném náměstí v centrální části Prahy 6, které je dopravním a obchodním jádrem oblasti Dejvic. Budova zlepší celkovou občanskou vybavenost v lokalitě. Prostory o velikosti přibližně 15 tisíc m2 budou využity pro administrativní účely, služby občanské vybavenosti (1 a 2 nadzemní podlaží) a obchody.

Občanská vybavenost pojme obchodní jednotky, kavárnu a mediatéku - knihovnu. Návrh budovy vychází a respektuje zásady regulace pro Vítězné náměstí. Design a umístění budovy bylo oceněno řadou renomovaných architektů. Návrh Architektonického Atelieru Radana Hubičky zvítězil v oficiální soutěži konané podle pravidel České komory architektů.

Navrhovaná polyfunkční budova bude mít 6 plných nadzemních podlaží po úroveň hlavní římsy, která probíhá na všech budovách Vítězného náměstí, a 2 ustupující podlaží nad touto římsou. Celková výška objektu odpovídá výšce protější budovy Generálního štábu AČR, což bylo jednou z podmínek regulačních zásad vydaných pro toto území. Budova Ledního medvěda je bude svou hmotou totožná s ostatními budovami na Vítězném náměstí.

Architektonický návrh Radana Hubičky je v souladu s platným územním plánem a regulativy pro toto území. Celková hrubá podlažní plocha HPP domu (návrhu Radana Hubičky) je 17 779m2, tj. cca 17 800 m2 a ta je daná regulačními zásadami z roku 1995, aktualizovanými v roce 1999. Podmínka zachovat platné regulativy byla i v zadání architektonické soutěže.Investor:
Vítězné náměstí a.s.
Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6 - Dejvice, IČ 28511441
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 14955

Architekt: Architektonický Atelier Radana Hubičky s.r.o.

Architektonický Atelier Radana Hubičky s.r.o.
Wenzigova 17, 120 00 Praha 2